Dale anleggsgartner AS
Krystallveien 22, 9408 Harstad
Tlf.: 412 18 383
post@daleanleggsgartner.no
Developed by PRICOM.NO / BIT-IT
Designed by HIPPHURRA.AS
copyright© 2013 Dale

Salen massetak, Kvæfjord

Våren 2010 planta vi ut flere tusen ungplanter av vanlig bjørk som et ledd i revegetering av masseuttaket i Salen, Kvæfjord. Uttaket ble gjort i forbindelse med den nye bruforbindelsen mellom Hinnøya og Kveøya.
I tillegg til planting av ungtrær ble det gjødslet og sådd grasfrø i hele området som var berørt av masseuttakene.
Såing ble også utført på begge sider av veien mellom riksveien og brua.
Byggherre: Statens vegvesen